Med Hippofix vattenrening kan du vara säker på att hästen får den mängd vatten den behöver.

Hästar gillar rent vatten

Vatten som renats med Hippofix vattenrening har flera fördelar. Hästar dricker helst vatten ute i det fria. Och stillastående dricksvatten utomhus håller sig fräscht flera dagar längre tack vare Hippofix långtidsverkan. Hästarna dricker även mer i stallet när vattnet renats med Hippofix.

Med Hippofix vattenrening kan du alltså vara säker på att hästen får den mängd vatten den behöver. En liter vattenrening räcker till 1 000 liter vatten. Räkna med att din häst dricker minst 30 liter vatten per dag med Hippofixrenat vatten.

Tar bort biofilm

I vattenledningar uppstår ofta en hinna efter en tid, även kallad mikrobiell biofilm. Enligt aktuell forskning från Karolinska Institutet är hinnan ett sätt för bakterier att skydda sig och bli mer motståndskraftiga. Under den skyddande hinnan kan bakterierna sedan föröka sig.

Genom att tillsätta Hippofix långtidsverkande vattenrening, avlägsnas hinnan och bakterierna får aldrig möjlighet att bilda ny biofilm och därmed inga bakteriekolonier vilket effektivt förhindrar exempelvis utbrott av kvarka. Vattnet hålls rent från källan till hästens mun. 

Hippofix baseras på väteperoxid (hydrogen peroxide) i viss koncentration som kombinerats med en stabiliserande gel. Väteperoxidens bakteriedödande effekt är väl beprövad och rår även på multiresistenta bakterier. Hippofix är framtidssäkrad och kemikaliefri utan miljöpåverkan. 

Dödar virus

På senare tid har även Coronavirus upptäckts hos hästar. Symptomen är trötthet, aptitlöshet och feber. Hippofix är ett viricid, alltså även virusdödande och fungerar därför som ett effektivt smittskydd mot alla typer av virus i dricksvattnet. 

”Alla våra hästar får Hippofixrenat vatten eftersom vi har det i vattenledningarna. När vi började använda det såg vi att hästarna drack 30 procent mer vatten. Och generellt är det bra att tillgodose hästens naturliga behov. Vi kan också vara säkra på att vattnet inte gör hästarna sjuka.”

Ulf Hedenström
Veterinär på hästnäringens riksanläggning Wången

Har du behov av att ansluta ett doseringssystem till stallets vattenförsörjning? Kontakta oss så kan vi hjälpa till.

Produkter inom vattenrening