Bra effekt, bra pris och minimal miljöpåverkan

Rena stallar – friska hästar

Hippofix desinfektion är ett kostnadseffektivt smittskydd för häst. Det är allsidigt och kan användas för desinfektion av foderkrubbor, vattenkoppar, vattenkar, hästtransporter, stallboxar, duschväggar, hovslagarverktyg, m.m. Hippofix ytdesinfektion är enkel att applicera och behöver inte torkas bort.

Hippofix desinfektion innehåller en långtidsverkande väteperoxid som är ofarlig för både djur, människor och miljö. När väteperoxiden verkat klart på det område som ska desinficeras blir restprodukterna vatten och luft. Hippofix är därför ett framtidssäkrat desinfektionsmedel som kommer att vara tillåtet att använda trots hårdare kemikalielagstiftning i Sverige eller EU.

Bryter smittkedjor

Vid smittoutbrott av svampinfektioner som dermatofytos (ringorm), bakteriesjukdomar som kvarka och virusinfektioner som ekvint herpesvirus eller corona, är Hippofix desinfektion ett effektivt smittskydd både som fungicid, viricid och sporicid. Ytdesinfektionen appliceras på alla ytor där det finns risk för överföring av smitta.

Desinficering av större stallar, exempelvis vid travanläggningar, kan med fördel ske med hjälp av dimning. Stallet töms på djur och desinfektionen dimmas ut i lokalen. Dimman kommer åt överallt angriper sporer och löser upp eventuell biofilm som bildats. När dimman har vädrats ut är lokalen desinficerad och hästarna kan återvända till sina boxar.

Förebygger mugg

En god boxhygien förebygger mugg som vanligen drabbar hästar om hösten. Rekommendationen är att hästens bädd ska rengöras minst en gång per dag, beroende på hur mycket tid hästen tillbringar i boxen. Hippofix är antiseptisk, underlättar rengöringsarbetet och är skonsamt mot hästen, oavsett om den är frisk eller redan drabbats av mugg.

”Innan Hippofix använde vi ett ganska aggressivt desinfektionsmedel. När vi släppte ut det i ett stall blev det en ganska stor påfrestning. Hippofix är helt överlägset och ligger långt före alla andra. Det är kombinationen av bra effekt, bra pris och minimal miljöpåverkan som gör att det fyller ett tomrum som funnits på marknaden.”

Ulf Hedenström, veterinär på hästnäringens riksanläggning Wången

Har du behov av att kunna dimma ut Hippofix i en större anläggning? Kontakta oss så kan vi ge råd om vilka alternativ som finns.

Produkter inom Ytdesinfektion