Effektiv naturlig ytrengöring.
Milt för människa, material och miljö.

Ett optimerat koncept för smitt­skydds­arbete till häst­anläggningar

För att ha ett fungerande smittskyddsarbete krävs kontinuerlig rengöring och desinficering av ytor i hästens miljö. Ju fler individer ju viktigare är processen och rutinerna. Stall, boxar, duschutrymmen, hinkar, foderkrubbor, vattenkar, utrustning, verktyg och hästtransporter bör kontinuerligt rengöras och desinficeras.

Med hjälp av Hippofix Ytrengöring som är baserad på vassle får du på ett miljöoptimerat sätt ytterligare hjälp med att all smuts lossnar lätt. Miljöbelastningen minskas och samtidigt förbättras arbetsmiljön med en mer hälsosam inomhusmiljö.

Produkter inom Ytrengöring