Senaste nytt från forskningsvärlden

Här samlar vi de senaste resultaten från hästvärlden.

Friskare sporthästar med ny desinficeringsmetod

Att hålla häststall fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer blir allt viktigare för hästnäringen. I ett unikt forskningsprojekt på Wången har desinficeringsmedel dimmats ut medan hästarna är kvar i stallet. Resultaten är mycket goda. Läs mer

Läs Läs pressmeddelandet här.
Läs hela Wångens forskningsrapport här.

Forskning och utveckling

Hippofixprojektet – Slutrapport i det hygienutvecklingsprojekt som genomfördes i samarbete mellan Viridis Chemica och Wången AB

Wången: Forskning och utveckling

SVT: Dimrummet på Wången ett nytt sätt att skydda mot smitta

Travronden: Forskningsprojekt visar hur smitta kan hindras i häststall

Issuu: Unikt projekt om desinficering

Wången: Hur funkar daglig desinficering av ett stort stall?

Nyheter från HästSverige

RSS-fel: A feed could not be found at `https://hastsverige.se/news-category/nyhet/`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Nyheter från Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Professor Kes McCormick vid institutionen för människor och samhälle medverkar i ett nytt europeiskt projekt om naturbaserade lösningar och transformativ förändring med ett landskapsperspektiv.
  • Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.
  • Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med metoder i syntetisk aperturradar (SAR) för skattning av skogens förändringar av biomassa, höjd, ålder och ståndortsindex.
  • Skärpt reglering inom EU skulle skydda pollinatörer från bekämpningsmedel som används inom jordbruket. Men ett stort fältförsök med humlor som placerades ut i äppel- och rapsodlingar i åtta länder visar att dagens riskbedömning fortfarande inte räcker till. Ju fler och giftigare bekämpningsmedel som humlorna träffade på desto sämre mådde samhällena, de producerade färre nya humlor.
  • I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande bakterier. Resultaten visar samtidigt att nuvarande rengörings- och desinfektionsprocesser inte alltid minskar den totala mängden bakterier till en acceptabel nivå och att de snabbtester som används för kontroll är av […]