Senaste nytt från forskningsvärlden

Här samlar vi de senaste resultaten från hästvärlden.

Forskning och utveckling

Nyheter från Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Hur påverkas skogsmarken på lång sikt av kalhyggesbruk? Kan oönskade följder av skogsbruk minskas om fler levande träd lämnas vid avverkning? Dessa frågor undersöks i ett nytt projekt som har beviljats medel från FORMAS satsning ”Den svenska skogens roll i klimatomställningen”, och som leds av professor Björn Lindahl vid institutionen för mark och miljö.
  • I dag pågår många försök med att minska samhällets beroende av konstgödsel. Forskning från SLU visar att rötrester från biogastillverkning kan ge samma tillväxt och skörd som användningen av mineralnäringslösning. Resultaten kan leda till ett mer hållbart kretslopp där växtnäringen återvinns på ett bättre sätt än i dag.
  • Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att förståelsen av detta komplexa förhållande kan bidra till att optimera ett biodiversitetsvänligt skogsbruk och att få en bättre bild av ekologin av endemiska arter. David Castro försvarar […]
  • Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en tioårsperiod, och det visade sig att det har ökat på både mjölk-, nötkötts- och växtodlingsgårdar. Allra störst var ökningen på mjölkgårdar, där den positiva klimateffekten motsvarade 1,4 ton koldioxid […]
  • Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for Assessment of Risks from Chemicals handlar både om människors hälsa och miljön. Från Sverige deltar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genom flera forskare.