Senaste nytt från forskningsvärlden

Här samlar vi de senaste resultaten från hästvärlden.

Hur funkar daglig desinficering av ett stort stall?

Titta in i stallet på Wången när vi berättar om ett projekt där vi dagligen har desinficerat stallet med Hippofix. Häng med när vi kort presenterar hur daglig ytdesinficering av ett stall kan gå till. Desinficering av större stallar kan med fördel ske med hjälp av dimning. Dimman kommer åt överallt och angriper sporer och löser upp eventuell biofilm som bildats.

Forskning och utveckling

Forskning: Unikt projekt om desinficering

Wången: Hur funkar daglig desinficering av ett stort stall?

Nyheter från Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Den 17 mars installerades åtta nya professorer vid SLU i Uppsala. Ceremonin ägde rum i Undervisningshusets aula på Ultuna. Därefter följde bankett och dans på Uppsala slott.
  • Går det att sätta en siffra på och beräkna den effekt som dammar har på biologisk mångfald? Både när man bygger eller tar bort en damm? Den frågan har Peter Carlsson funderat på.
  • Ett av de första projekten som finansierades genom SLU:s regeringsuppdrag Uppdrag landsbygd var en konferens för civilsamhälles- och landsbygdsforskning. På konferensen deltog såväl forskare som representanter från myndigheter och civilsamhället, och en del av presentationerna finns nu samlade i rapporten ”Landsbygdernas civilsamhällen”.  
  • EU-kommissionen har föreslagit en ny Förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel som innebär att biologisk bekämpning i hög grad ska ersätta kemisk bekämpning redan 2030. Förordningen innehåller goda ansatser, men även glidande definitioner som tyvärr kommer att hämma övergången till en hållbar växtproduktion, säger SLU-forskare som i en ny artikel ger konstruktiv feedback till kommissionen.
  • Kraftledningsgator och vägrenar kan hysa lika många arter som ängs- och betesmarker med höga naturvärden, men det är inte alla typer av arter som trivs där. Dessa modernare miljöer kan därför inte ersätta ängar och beteshagar, även om de särskilt i blomfattiga landskap kan ha betydelse för den biologiska mångfalden. Det konstaterar forskare på SLU […]