Ett effektivt sätt att förhindra allvarliga infektioner hos hästen.

Skonsam sårvård för hästen

Kokar ur såret

Innan Hippofix sårvård appliceras bör eventuell synlig smuts sköljas bort. När lösningen sedan sprayas i ett sår, en varböld eller en svampinfektion uppstår små bubblor. Såret ser ut att koka. Det sker när väteperoxiden angriper bakterier, sporer eller virus. Lösningen tar sig in på djupet och verkar antiseptiskt. När vävnaden slutat bubbla har Hippofix verkat klart och såret är rent.

Många veterinärer använder Hippofix sårvård vid fältkirurgi, som ett komplement till andra antiseptiska medel. Hästägare använder produkten även på andra djur med gott resultat, exempelvis får och hund. 

Förebygger MRSA

Enligt Läkemedelsverket ska antibiotika i möjligaste mån undvikas för att minska risken för antibiotikaresistens hos bakterier – ett av de stora hoten mot framtida folk- och djurhälsa. Därför ska infektioner motverkas genom förebyggande åtgärder. Hippofix sårvård är ett effektivt sätt att förhindra allvarliga infektioner hos hästen och därmed ett minskat behov av antibiotika.

Produkter inom Sårvård