Tänk stallsmart med hygien och smittskydd i din hästverksamhet. Tänk Hippofix!

Investera i en Tow And Collect Mockningsmaskin 

Den arbetar lättsamt för rena och fina hagar och minskar risken för parasiter.

Stall & Transporter

Med hjälp av våra produkter sköter du desinficering på ett enkelt sätt med effektiva och miljöoptimerade produkter. Hippofix Ytdesinfektion blir bara syre och vatten vid användning. Den dödar coronavirus och minskar risken för smitta mellan hästarn. Den finns som sprayflaska men även till effektiva desinficeringsvagnar.

Använd Hippofix dricksvattenrening i vattnet med doseringsflaska eller pumpteknik. Ger renare vatten på ett miljösmart, enkelt och smidigt sätt. Hästarna dricker mer och tillväxten av biofilm i vattenkaren minskar avsevärt. Det blir lättare att hålla rent. Det blir även lättare att säkra vattenkvalitén under resor och transporter.

Produkter inom Stall och Hage