Hippofix Dricksvattenrening Fast Installation Stall

Hyr ett teknikpaket för att dosera Hippofix Dricksvattenrening

Kopplas till inkommande vattenledning till stallet eller hela anläggningen. 632:- exkl moms / mån i 36 månader.

Pumpen doserar in 100ml per 1000 liter vatten. Kostnaden för förbrukningen av Hippofix Dricksvattenrening ca 320:- / år (exkl moms) per häst, om man räknar med 50 liter vatten per häst och dygn.

Ingår i teknikpaketet:

• Puls Genererande vattenmätare
• Doseringspump
• Injektorventil
• Nivåvakt Lampa som lyser när man behöver byta dunk.

Vid behov kommer vi på plats och rengör befintliga vattenledningar från biofilmen som samlats i ledningarna under många år.
Om vattenledningarna är några år gamla kommer vattnet som spolas ur vid rengöringen vara kontaminerad med biofilm som lossnar från rörledningarna.
När Hippofix Dricksvattenrening sedan doseras kontinuerligt bildas ingen ny biofilm i vattenledningarna på samma sätt.

Kontakta mig angående fast installation av Hippofix dricksvattenrening