Hippofix Sårtvätt är ett enkelt sätt att försäkra sig om att hästens hovar är fria från bakterier på djupet.

Friska hovar är starka hovar

Hippofix Sårtvätt har snabbt blivit hovslagarnas favorit. Fördelen är att den lätt tar sig in i sprickor, hålväggar eller spikhål och dödar bakterier. En bra hovhygien förebygger problem som hovböld, hovröta, bärrandsröta och strålröta som alla orsakas av bakterieinfektioner. Hippofix Sårtvätt är ett enkelt sätt att försäkra sig om att hästens hovar är fria från bakterier – på djupet.

I samband med att hästen verkas eller skos är Hippofix Sårtvätt en bra bakteriedödare. Infektioner i hovarna kan stoppas i tid om hålväggar och sprickor rengörs med sårtvätt. Naturligtvis är Hippofix Sårtvätt bara ett komplement till regelbunden och god hovvård.

Restprodukterna från Hippofix Sårtvätt är bara vatten och syre vilket gör medlet ofarligt mot både djur och natur. 

Rengör på djupet

Innan Hippofix Sårtvätt appliceras bör eventuell synlig smuts sköljas bort. När lösningen sedan sprayas på det område som ska behandlas uppstår små bubblor. Vävnaden ser ut att koka. Det sker när väteperoxiden angriper bakterier, sporer eller virus. Lösningen tar sig in på djupet och verkar antiseptiskt. När vävnaden slutat bubbla har Hippofix verkat klart och vävnaden är ren.

Hippofix Sårtvätt har många användningsområden och är därför populär bland veterinärer, hovslagare och hästägare. Den är lika effektiv som sårtvätt på hundar, katter eller får.

Förebygger MRSA

Enligt Läkemedelsverket ska antibiotika i möjligaste mån undvikas för att minska risken för antibiotikaresistens hos bakterier – ett av de stora hoten mot framtida folk- och djurhälsa. Därför ska infektioner motverkas genom förebyggande åtgärder. Hippofix sårvård är ett effektivt sätt att  förhindra allvarliga infektioner hos hästen och därmed ett minskat behov av antibiotika.

Produkter inom Hovvård