Hippofix Strålröta 4 %

Från 149 kr

Rensa
Artikelnr: N/A Kategori:

Hippofix Strålröta är ett färdigblandat, extra effektivt desinfektionsmedel som används för att förebygga eller behandla infektion av bakterier och svampar i stråle, sidofåran samt sul- och vägghorn.

Innehåller Väteperoxid 47,2 g/l.

Hantering av strålröta: Låt verka hoven regelbundet och skär ren strålen samt sidofårorna noggrant med en ren hovkniv

Användning: Applicera Hippofix Strålröta i alla eventuellt kvarvarande sprickor och håligheter som kan utgöra en inkörsport för oönskade mikroorganismer. Särskilt viktigt att behandla sul- och vägghornsdefekter som täcks av sko eller sula samt under varma och fuktiga årstider. En pågående infektion känns igen på förekomst av ett illaluktande var eller sekret.
Används dagligen tills problemen försvinner och vävnaden är torr.
Ingen eftersköljning eller torkning.

Förvaring: Förvaras svalt och torrt på väl ventilerad plats i försluten förpackning. Förvaras i originalförpackningen. Undvik extrema temperaturer och direkt solljus.