Research and Development

News from HästSverige

RSS Error: A feed could not be found at `https://hastsverige.se/news-category/nyhet/`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

News from the Swedish University of Agricultural Sciences

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) medverkar i det nya stora strategiska innovationsprogrammet SustainGov, som beviljas medel från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom utlysningen Impact Innovation. Programmet ska bidra till att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.
  • "Maybe meat, maybe not?" Med postern om sitt masterprojekt kring konsumenters val mellan kött och köttsubstitut kom Emilia Mattsson på delad förstaplats på SLU:s Thesis day våren 2023. Snart ett år senare är den första vetenskapliga artikeln på gång att publiceras.
  • Forskare vid SLU och forskningsprogrammet Mistra Food Futures har analyserat vilka konsekvenser det kan få att de nya nordiska näringsrekommendationerna även tar hänsyn till miljöaspekter. Analysen ligger till grund för en rapport från Livsmedelsverket som nu går ut på remiss. Forskarnas arbete och analyser presenteras också som en självständig rapport från Mistra Food Futures.
  • Jesper Larsson, forskare i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett konsolideringsbidrag från det Europeiska forskningsrådet (ERC).
  • Den ryska invasionen av Ukraina har haft en stor negativ inverkan på skogarna. Och under de kommande decennierna är risken för skogsbränder förhöjd.