Research and Development

News from HästSverige

RSS Error: A feed could not be found at `https://hastsverige.se/news-category/nyhet/`; the status code is `404` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

News from the Swedish University of Agricultural Sciences

  • Välkommen att lyssna på föreläsningar av SLU:s sex nya hedersdoktorer fredagen den 6 oktober i Uppsala. De är öppna för allmänheten och ger spännande inblickar i allt från nya sätt att sköta träd i städer till bekämpning av skadeinsekter byggd på kunskap om deras luktsinne. Bland föreläsarna finns också experter på smittskyddsarbete i travsporten, norrländsk […]
  • Vattenkraft är en viktig förnyelsebar energikälla i övergången från fossila bränslen. Men för att minska dess negativa miljöpåverkan och säkra elproduktionen i ett föränderligt klimat behövs kunskap. I ett omfattande EU-projekt ska forskare från Sverige och Finland tvärvetenskapligt studera vattenkraftens förutsättningar och effekter och utveckla scenarier som kan bidra till framtidens hållbara vattenkraftslösningar.
  • För andra året i rad bjöd SLU:s Framtidsplattformar in SLU-forskare till ett forskarläger för diskussioner kring interdisciplinär forskning. I fokus stod miljö och hållbarhet i kombination med skogen, maten, hälsan och de urbana landskapen. Nio forskare från olika delar av SLU, tog chansen att vrida och vända på olika perspektiv, ha djuplodande diskussioner om begrepp, […]
  • På fem platser i Västerbotten bygger SLU-forskare konstgjorda bäverdammar. Syftet är att under kontrollerade former öka kunskapen om vilka effekter bäverdammar har på närmiljö, biologisk mångfald och människors hälsa. Projektet startar hösten 2023 och beräknas pågå under fyra år.
  • FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023.