Research and Development

News from the Swedish University of Agricultural Sciences

  • Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en så kallad KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och vild fisk under ytterligare några år. Sin ordinarie tjänst har Øystein Evensen vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.
  • För att underlätta miljöarbetet och urvalet av vilka våtmarker som ska återställas lanserar SLU i samarbete med Skogsstyrelsen och Nationella Skogsdatalabbet nya digitala torvkartor som ger en mer fullständig bild av de svenska torvmarkerna och som även inkluderar ej tidigare karterade områden.
  • Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har den anpassningen också lett till genetiska skillnader? Och finns det i så fall unika, lokala siklöjepopulationer i Bottenviken? Ja, detta verifieras i en undersökning […]
  • Pandemin var en kris för julfirandet 2020 – skulle det gå att fira alls? Villrådigheten ledde till ett sållande bland traditionerna och man frågade sig vilka maträtter som egentligen bar på julens kärna. Framtida traditioner såg kanske också dagens ljus, som utejulen med släkten, den digitala julens gemenskap, färdiga julmatskassar och take-away-jul utan skam. Om […]
  • Färre skalbaggsarter lever i död ved av främmande barrträdslag jämfört med våra inhemska granar och tallar, enligt en studie som nyligen publicerades i Journal of Applied Ecology. Men ju närmare besläktade de var med trädslagen som växer naturligt här, desto fler arter och mer liknande artsammansättning hittade forskarna.