Forschung und Entwicklung

Neues von der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften

  • Vad vargar äter varierar med social status, kön och inavelsgrad. Det konstaterar Cecilia Di Bernardi i sin avhandling. Hon har tagit fram en ny metod för att identifiera DNA från bytesdjur i vargspillning med hjälp av bland annat ett experiment på Järvzoo. Resultaten är viktiga för framtida forskning och förvaltning.
  • Atlantlaxar kan reproducera sig flera gånger under sitt liv, även om de flesta bara leker en gång. Flergångslekarna kan ha stor betydelse för livskraftiga laxpopulationer. I en ny studie har forskare från SLU och Norska Institutet för Naturforskning (NINA) kartlagt livshistorien hos fler än 200 000 laxar i norska älvar. I genomsnitt hade endast 3,8 […]
  • Den europeiska betesmarken krymper och nu görs en satsning på att vända trenden. Kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift ska spridas inom det europeiska lantbruket genom samverkan mellan bönder, rådgivare och forskare i åtta länder. I Sverige drivs projektet Grazing4AgroEcology (G4AE) av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen, som nu söker kontakt med personer som […]
  • Kunskapen om virus hos bin har ökat mycket de senaste decennierna. Joachim de Miranda jämför det med guldruschen i Klondike. Han och hans kollegor fick nyligen pris för en vetenskaplig artikel om mångfalden och den globala utbredningen hos dessa virus. Han har också lett jakten på ett försvunnet virus. Eller är det verkligen utdött? Hur […]
  • Expertisen möts på SLU för att diskutera EU:s framtida skogsövervakning.