Forschung und Entwicklung

Neues von der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften

  • Under sommaren brukar frågan om grundvattenbrist bli högaktuell. Men hur uppstår egentligen grundvattenbrist?
  • Idag finns alltfler planteringar i offentliga miljöer som utgör en del i områdets dagvattenhantering. Ett exempel är regnbäddar som kan ta hand om neder­ börd och smältvatten och avlasta stadens dagvattensystem. I detta faktablad diskuteras sådana planteringar utifrån erfarenheter från ett projekt genomfört i samarbete mellan SLU och Ängelholms kommun.
  • Barn och ungdomar i projektet Gatulabba i Malmö har presenterat analyser, och byggda förslag till förbättringar för stadens toppolitiker. Linda Lemheden, nyexaminerad masterstudent i landskapsarkitektur på SLU har följt projektet.
  • Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. Nu finns en studie som synliggör detta kryptiska samspel med hjälp av modern molekylär teknik. Studien visar att gödsling förändrar förhållandet mellan träd och svampar, och omstrukturerar svampsamhället kring trädens rötter, något som har stor […]
  • Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande, men hur hänger den ihop med vår överlevnad? Hur påverkar vi den biologiska mångfalden genom vårt sätt att leva och maten vi äter? Det är frågor som experter från SLU bidrar till att svara på i en ny utställning som öppnar på Skansen i sommar. I dag öppnar […]