Forschung und Entwicklung

Neues von der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften

  • Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått ljus under delar av dygnet, vilket har förespråkats, verkar dock inte ge några fördelar. Man ska inte krångla till det, ett jämnt vitt ljus och en tydlig skillnad mellan dag […]
  • Skogsbränder kan skapa gott om foder för älg. Det visar en undersökning som SLU-forskare gjort på drygt tio år gamla brandfält. Forskarna såg också att det skapades mer lämpligt foder på områden som brunnit av naturliga orsaker än där naturvårdsbränningar genomförts.
  • Ungefär 2000 arter av steklar lever i död ved och de flesta av dem vet vi väldigt lite om. Forskare på SLU och Naturhistoriska riksmuseet har undersökt om steklarna har andra krav på den döda veden än mer kända grupper som skalbaggar. De föreslår inga nya åtgärder särskilt för steklarna – men mer död ved […]
  • Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker. Sveriges första försök med virtuella stängsel på nötkreatur visar på stor potential för naturvård.
  • Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst ska nu engagera medborgarna i frågan. Projektet Konstkiosk landar i Sylvanderparken i Kalmar och blir en mötesplats med visualiseringar och konstutställningar.