Forschung und Entwicklung

Neues von der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften

  • Delegationer från europeiska länder samlas på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala för att för första gången träffas på plats och besluta i frågor som rör hur det europeiska nätverket av forskningsstationer ska vidareutvecklas till en officiell infrastruktur. SLU som länge arbetat med fältforskningsstationer har flera representanter med i arbetet och därmed goda möjligheter att påverka.
  • Nu har årets mottagare av SLU:s medaljer för förtjänstfulla insatser utsetts. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Harry Blokhuis. Förtjänstmedaljen i guld går till forskare Rosario Garcia-Gil, medan förtjänstmedaljen i silver går till forskare Michael Bertram. Utmärkelserna överlämnas i samband med årets promotionshögtid den 8 oktober.
  • Under två dagar samlas rektorer och vicerektorer för de nordiska universitetsdagarna som hålls i Bryssel. På mötet kommer man diskutera visioner för europeisk forskning, innovation och utbildning.
  • Skalbaggsåsar gynnar naturliga fiender och biologisk bekämpning av skadegörare på fälten. Det visar SLU-studenten Lisa Carlstrand som gjort ett självständigt arbete om nyttan med skalbaggsåsar.
  • Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna tillvarata olika möjligheter till fortsatt utveckling.